خراب کردن مسجد توسط پرندگان خشمگین

 

به نام علی در لوگوی این بازی توجه  کنید!بازی کالاف دیوتی حدیثی از امام صادق(ع) که در قاب عکس کار شده است.به محل نصب تابلو دقت کنید!

 استفاده از درب کعبه در چند نقطه ی این بازی!استفاده از کلمه الله در کف زمین این بازی؛به سم کارکتر ها توجه کنید!
این بار در بازی اویل، قرآنی که در اتاق یکی از روسای گروه تروریست وجود دارد!


به کلمه ی الله زیر پای شخصیت ها توجه کنید و همچنین شباهت کفپوش و طراحی بنا با مسجدالنبی!


موجوداتی که پس از حل معما الله اکبر می گویند!
وباز هم کلمه ی الله در این بازی به وفور یافت میشود.
استفاده از درب مسجدالنبی در بازی!

مطالب مرتبط :
به کجا چنین شتابان،عجب