حضرت ایت الله حق شناس می فرمودند: یکبار در حین خواندن زیارت عاشورا چهل روزه مشکلی پیش آمد و نتوانستم آن را بجا آورم.

برای همین خیلی ناراحت شدم و به ابا عبدالله(ع) متوسل شدم، ناگهان دیدم آقا تشریف آوردند و فرمودند: آمیرزا عبدالکریم چه شده است؟ ایشان قضیه را عرض کرده بودند.

می فرمودند آقا فرمود: چرا به آیت عظمای کربلا متوسل نمی شوی؟ ایشان عرض کرده بودند: آقا آیت عظمای کربلا کیست؟ فرمودند: آقا قنداقه علی اصغر(ع) را از زیر عبایشان بیرون آوردند و... - منبع : عقیق