مــــــــقام_معظم_رهــــــبری:«ملّت باید بیدار باشد، تبلیغاتچى‌هاى دشمن تبلیغ میكنند كه اگر ما در مقابلِ طرف مقابل تسلیم شدیم، همه‌ى مشكلات اقتصادى و مانند اینها حل خواهد شد؛ این خطا است. همین دشمنیها، همین مخالفتها از اوّل انقلاب بود؛ اگر یك روزى هم جمهورى اسلامى عقب‌نشینى كرد و مسئله‌ى هسته‌اى همانطور كه آنها میخواهند، حل شد ؛ خیال نكنید مسئله تمام خواهد شد؛ نه، بهانه‌هاى دیگر را به‌تدریج پیش میكشند.»