بر آر دست دعا تا دعا کنیم بیاید
                     
                            بیا به یوسف زهرا دعا کنیم بیاید

      


   هر كسی هر تعدادی را كه استطاعت داره در قسمت نظرات وبلاگ فرج مولا اطلاع بده.